. ONLINE SYMPOZIUM CORTEVA 2023

Novinky ve fungicidní ochraně révy vinné v roce 2023

Uterý 7.3.2023
živé vysílání bez možnosti sledování ze záznamu

Zveme Vás na online seminář pořádaný společností Corteva Agriscience ve spolupráci s Ekovínem - Svazem integrované a ekologické produkce hroznů a vína O.S.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte u našich regionálních obchodních zástupců.
Logo Logo

od 8.30 Možnost přihlášení se k online vysílání na www.cortevasympozium.cz

9.00 - 9.05 Zahájení

9.05 – 9.20 Novinky a změny v dotačních programech AEO IP 2023+
Ing. Tomáš Richter, Ekovín

9.20 – 9.40 Novinka ve fungicidní ochraně révy vinné od společnosti Corteva a zkušenosti ze zahraničí
Ing. Michaela Hospodková, Corteva Agriscience Czech s.r.o.

9.40 – 10.10 Zorvec Vinabel - zkušenosti a výsledky z pokusů
Ing. Tomáš Richter, Ekovín

10.10 – 10.40 Insektidicní ochrana révy vinné a biostimulant Utrisha N od společnosti Corteva
RNDr. Oldřich Pultar

10.40 Odpovědi na dotazy

Souhlasím s tím, aby společnost Corteva Agriscience s.r.o. v souladu se zákonem 101/2000 Sb. zpracovávala mé výše uvedené osobní údaje pro své marketingové a obchodní účely. Zároveň souhlasím se zasíláním obchodních sdělení společností Corteva Agriscience s.r.o . Corteva Agriscience s.r.o neposkytne výše uvedené údaje dalším subjektům. Jsem si vědom/a svého práva tento souhlas kdykoliv odvolat a to písemně na adrese Corteva Agriscience s.r.o, Pekařská 628/14,155 00 Praha 5 či telefonicky zavoláním na linku 220 610 384. Jsem si vědom/a svého práva na přístup k mým osobním údajům, jakož i práva na vysvětlení, opravu, doplnění či likvidaci mých osobních údajů v případě pochybností ohledně jejich zpracování


Logo Logo